Získejte slevu 10 % na vaši první objednávku. Stačí si u nás vytvořit účet a čerpat výhody.

Parametry tiskového souboru

Správně připravené tiskové soubory jsou klíčové pro bezproblémové zpracování objednávek. V případě nekorektních tiskových dat bude zákazník informován. Zpracování se pozastaví a může dojít k posunu termínu dodání nebo změně ceny.

Nahrání otevřených souborů, jako je Adobe InDesign nebo Microsoft Word, bude vyžadovat dodatečné náklady na převod, které budou zahrnuty k ceně produktu (o případném navýšení ceny budete informováni předem). Konečnou verzi vám vždy zašleme e-mailem, který musíte před zahájením tisku schválit.

Vezměte prosím na vědomí, že za dodržování těchto požadavků odpovídáte vy. Nejsme povinni tato kritéria kontrolovat. Pokud tak neučiníte, nemůžete podávat žádné stížnosti na kvalitu výsledných tiskových produktů.

Pro vytváření tiskových souborů PDF je nejvhodnější software Adobe Creative Suite. Kromě Adobe Acrobatu sem patří také InDesign, Illustrator a Photoshop.
Pro vytváření PDF souborů z jakýchkoliv jiných programů můžete použít PDF Creator, který najdete zde, což je software ve formě ovladače tiskárny pro Windows.

V případě potřeby nás kontaktujte, rádi Vám poradíme s přípravou tiskových podkladů.

printportal tiskový soubor

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PARAMETRY TISKOVÉHO SOUBORU

1. TYP TISKOVÉHO SOUBORU
Doporučeným typem souboru pro tisk je tiskové PDF. Soubory PDF by měly splňovat některý ze standardů pro předávání tiskových dat (PDF/X-4, PDF/X-1a, případně jiný). V případě dodání podkladů v jiných datových formátech (TIFF, JPG, PNG, AI, DOC ...) může být požadován příplatek za zpracování tiskových dat.

2. ROZMĚR TISKOVÉHO SOUBORU
Rozměr specifikovaný v tiskových datech (Trim box) musí odpovídat rozměru objednaného produktu. Trim box definuje finální rozměr strany po ořezu, Bleed box nastavení velikostí spadávky (viz. bod 5). Media box je rozměr stránky rozšířený o velikost použitých ořezových značek a jejich odsazení, popř. velikostí spadávky.

3. ROZLIŠENÍ OBRÁZKŮ
Optimální rozlišení pro malonákladový digitální tisk je 300 dpi. V případě velkoformátového tisku se lze řídit pravidlem, že pro tiskoviny nad 2 m2 dostačuje rozlišení 150 dpi.

4. OŘEZOVÉ ZNAČKY
Ořezové značky by měly mít délku ideálně 5mm s odsazením alespoň 3 mm od čistého formátu (Trim boxu).

5. SPADÁVKA A BEZPEČNÁ ZÓNA
Spadávka (Bleed box) zajišťuje, že po ořezu nebude kolem kresby nežádoucí bílý okraj. Spadávka (přesah grafiky přes čistý formát) by měla být minimálně 2 mm (neplatí v případě pokud tisk není až do okraje). Bezpečná zóna, znamená, že důležité prvky (text, logo...) by měly být alespoň 3 mm uvnitř od čistého formátu (u velkoformátového tisku alespoň 10 mm). Oba parametry eliminují případné odchylky při finálním ořezu produktu.

6. BAREVNÝ PROSTOR
Chcete-li minimalizovat změny barev, ujistěte se, že váš soubor je ve formátu CMYK (pro tisk) a ne RGB (pro obrazovku). Nicméně akceptujeme i RGB barevný prostor. Naše tiskové řadiče jsou pro převod RGB na CMYK konfigurovány.

Další a neméně důležité parametry

Počet stran musí odpovídat zadání. V případě vícestránkového zadání (brožury, časopisy..) je vhodnější dodat daný počet stran v jednom PDF souboru.

Písma musí být vložena v PDF nebo převedena na křivky.

Bílé objekty, musí mít vždy vypnutý přetisk. V opačném případě se nevytisknou, přestože je na monitoru vidíte.

Průhednosti a efekty musí být před vytvořením PDF souboru sloučeny.

Jednodušší už to být nemůže

Online kalkulace a tisk na pár kliknutí

Pošta
1. Vyberte si produkt

Vyberte si z naší nabídky produktů ten, který potřebujete

Pošta
2. Spočítejte si cenu

Zvolte počet kusů, typ a velikost papíru a termín expedice

Pošta
3. Nahrajte tisková data

Vyberte soubor pro tisk z vašeho počítače a nahrajte. Více o tiskových datech

Pošta
4. Objednejte

Pak už stačí jen objednat, jako na běžném eshopu a do pár dnů je objednávka doma